ملق بچه های مدرسه با سفیر 😍😅

دیروز روز گشایش نمایشگاه بود. شماری از بچه ها با خانواده ها آمده بودند برای دیدن تابلوهای نقاشی شان. سفیر افغانستان، نماینده وزارت معارف تهران و رئیس کمیسیون ملی یونسکو هم از کارهای بچه ها بازدید کردند. پس از بازدید سفیر و هنگام گرفتن نگاره ی دوم و سوم، به شوخی گفتم بچه ها حرکت مدرسه را برویم! دیدم همگی شیرجه رفتند، سفیر که دید همه دست ها را بالا برده و کج شده اند خندید و او هم برای همراهی با بچه ها دستش را برد بالا و نیم ملقی زد. 😍گفتم جناب سفیر این حرکت بچه های مدرسه ی ماست هنگام گرفتن عکس. گفت بسیار خوبیش! 😅

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط