نمایشگاه نقاشی بچه ها

1397-10-5- نمایشگاه نقاشی بچه ها تا پایان روز آدینه هفتم دی ماه پابرجاست.
بیش از 35 تابلوی بچه ها فروش رفته است و هنوز 40-50 تابلوی دیگر مانده است که امیدوارم در این دو روز خریده شوند.
چشم به راه تان هستیم، کارتخوان موجود نیست اما عابربانک در طبقه بالا هست. 😍
این تابلوی زرد و سرخ و آبی هم نقاشی خودم است که خوشبختانه در همان روز نخست نمایشگاه فروش رفت! 😀
پ. ن:
امروز که آمدم نمایشگاه جناب سعادت فرموند همان رز نخست 15 تابلو فروش رفت و تاکنون بیش از 35 تابلو فروش رفته است که بدین‌گونه درست می شود. 😊

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط