منِ افغانستانی

منِ افغانستانی- نویسنده نادر موسوی

1394-11-15 – مدرسه بین الملل

نمایشگاه و جشنواره ای از کارکردهای آموزشگاههای بین المللی(مدرسه کشورهای خارجی در ایران) در آستانه ی برگزاری است. روز شنبه بازگشایی می شود. دبستان ما هم به نمایندگی از مدارس افغانستانی در این نمایشگاه غرفه دارد. امروز هم رفته بودم غرفه آرایی.

بچه های مدرسه هندی ها هم آمده بودند. جالب بود که همه ی شان به سه زبان فارسی و اردو و انگلیسی به راحتی باهم گپ می زدند. کشورهای هندوستان، لیبریا، پاکستان، و شش یا هفت کشور دیگر غرفه دارند. این فرتور را هم در پایان کار غرفه آرایی با بچه های هندی- ایرانی انداختیم. این گلیم یا زیر انداز وطنی هم برای یکی از همکاران است که آورده اند برای افغانیزه نمودن غرفه! هنگام فرتور اندازی، به رسم وطنی گلیم را انداختم دور خودم، در افغانستان که پتوی دو نفره و سه نفره را می پیچند دور خودشان و کلی هم افتخار می کنند ما هم هوس کردیم بزنیم به همان خط!

 

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط