من و اُوری و مُوری!

موسسه نیکو

من و اُوری و مُوری!
کتابخانه مدرسه – سه شنبه 2 مهر1392

روز دو شنبه از موسسه ی ژاپنی «نیکو» آقای اوری رییس آقای موری که خود رییس موسسه ی نیکو در ایران می باشند آمده بودند مدرسه بازدید. حدود دو ساعت فقط سوال می پرسیدند و منم جواب می دادم.خانم اعظمی هم مترجم بود. تمام داستان مدرسه و مشکلات آن و کارهای انجام ده و نشده را پرسیدند. می خواهند دوره های تربیت معلم را در ایران برای دیپلمه های مهاجر افغان برگزار کنند و این تحقیاتشان هم برای همین است. در حال حاضر دوره های تربیت مربی مهد کودک را در شهر ری دایر کرده اند با همکاری موسسه ی پژوهشی کودکاندنیا.

کاری بسیار عالی و موثر. متاسفانه از ضعفهای بزرگ سیستم آموزشی افغانستان کمبود معلمهای خبره و با سواد و آموزش دیده است، به همین دلیل هنوز مهمترین ابزار آموزش در آنجا چک و مشت و لگد و چوب تر است البته بیشتر در مدارس دولتی و به همان نسبت در این مدارس کیفیت آموزش بسیار پایین و ترک تحصیل بالاست. به نظرم کشور ژاپن ریشه ی خرابی های افغانستان را خوب تشخیص داده و به همین دلیل بیشتر فعالیتها و سرمایه گذاری های خود را در این بخش متمرکز کرده اند هرچند میزان و عمق خرابی ها اینقدر زیاد است که امپراطور هیروهیتو هم از حل آن مایوس می شد اگر زنده بود!

کشوری خراب با مردمی با هوشی سرشار اما با ذهنیتی خراب و تربیت نایافته و خوی گدا صفتی و تنبلی و مفت خوری. بارها شنیده و گفته ایم که سال استقلال کشور ما با ژاپن یکی است اما این کجا و آن کجا! بدون شک دکتر اوری و دکتر موری اینها را خوب می دانند اما با این وجود برای با سوادی مردم و کودکان افغانستان تلاش می کنند، به اندازه ی سهم خود.

خدا خیرشان دهاد و بهشت برین جایاشان باد هرچند آنها با داشتن چنان کشوری نیاز چندانی به بهشت ندارند و ما هم با داشتن چنین کشوری از رفتن به جهنم معاف خواهیم شد!

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط