مهر و دوستی

مهر و دوستی- اول آبان ماه 1391

یکی از دانش آموزان روی این پارچه نوشته بود خدایا از معلمم مثل خواهر خودت مواظبت کنی!

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط