موزه ی کودکی ایرانک

 

موزه ی کودکی ایرانک- نویسنده نادر موسوی

1398-5-12

رفیقِ جان قرار بود ناهار بیاید خانه، اما شارتی کرده و نزدیک چاشت گفت نمی توانم بیایم. ناهار را در این دیگ زودپز انداخته و رفتم خانه اش. پس از ناهار خواستم برگردم که اسنپ دیر کرد و آخرش هم نیامد. کنار بزرگراه نشسته بودم که یادم آمد امروز ساعت پنج جشن بازگشایی موزه ی کودکی ایرانک است. از همانجا و با دیگ زودپز در آغوش، خود را رساندم به گنجینه ی کتابخانه ملی ایران.

هنوز برنامه آغاز نشده بود. دوستان زیادی که در حوزه ی کودکان کار می کنند آمده بودند.

سه بار از بخش‌های گوناگون موزه دیدن کردم. چندین نمونه از اسباب بازی هایی که دیدم یاد کودکی های خودم انداخت و بازی هایی که می کردیم؛ مانند غولک(دو شاخ) چوبی که برای نشان زدن و شکار پرنده ساخته می شد و به گردن بیشتر بچه های روستا بود. اشپلاق(سوتک) کاه گلی که سه تا سوراخ داشت و ساخت و سوت زدن با آن یکی از سرگرمی هایی اصلی ماها بود یا موش موشکی که با کمک قرقره و کش ساخته می شد و بارها ساخته بودم و همچنین بسیاری از بازیچه های قدیمی دیگری که از جنس چوب یا حلبی بودند و نشان از گذشته ی مشترک کودکان آریابوم می داد. هرچند جای کاغذپران یا بادبادک در این نمایشگاه و موزه بسیار خالی بود و جایی به چشمم نخورد.

دست مریزاد می گویم به همه ی دوستان پرکار در موسسه ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران و موسسه ی با من بخوان و دیگر کسانی که این موزه ی زیبا و تاریخی را برپا کرده اند.

برای ساخت و برپایی این موزه دیدنی، کار زیادی انجام شده است، بایسته است کسانی که برای کودکان کار می کنند از این موزه دیدن نمایند.

پ.ن:

شارتی: اصطلاحی که هنگام خوردن سیم فاز و نول برق و جرقه زدن به کار می رود!

شارتی کردن رفیق جان هم همیشه فراتر از جرقه و چیزی تو مایه های آذرخش های ترسناک است.

چاشت: ظهر، نان چاشت: ناهار

غولک: دو شاخ چوبی که برای زدن پرنده و نشان گرفتن، با چوب و کش پهن ساخته می شد.

اشپلاق: سوتک، سوت

بازیچه: اسباب بازی

هنگامی که نگاره ی آخر را می انداختم زودپز را از درون کیسه اش بیرون آوردم، بانویی که عکاسی می کرد غش غش خندید و گفت چی جالب که با زودپز آمده اید موزه!

هنگام بیرون آمدن آقای حکایتی این مرد دوست داشتنی را دیدم و خاطرات کودکی دوباره زنده شد.

 

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط