میز و صندلی

میز و صندلی- نویسنده نادر موسوی
1397-11-16

کتابخانه فرهنگ
پس از نزدیک یک ماه بازسازی و پاک کاری و رنگ و دسته بندی، کتابخانه ی مدرسه کم کم سر و سامان گرفته و دارد آماده ی بهره برداری می شود.
با کمک موسسه ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و گروه با من بخوان برنامه ریزی و دسته بندی کتابها و همچنین بخشی از کتابهای نو و ابزارهای کتابخانه فراهم شده است.
هرچند کتابخانه به استاندارد نزدیک تر شده و رنگ و روی کودکانه تری به خود گرفته است اما هنوز میز و صندلی های آن خریده نشده و هزینه ی فراهم نشده است.

تا همینجا بیش از سه و نیم میلیون تومان هزینه آماده سازی کتابخانه شده است اما هنوز برای نشستن بچه ها کم از کم بیست دست میز کوچک و چهل دست صندلی چوبی نیاز هست که با نگر به گفتگوی انجام شده با یک نجار آشنا، هزینه ساخت آنها نزدیک پنج میلیون تومان می شود.(میزهای چوبی هرکدام یکصد و ده هزار تومان و صندلی های دو نفره هرکدام یکصد هزار تومان)
دوستان می توانند در خرید میز و صندلی های کتابخانه کمک کنند. 😊

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط