نامه ی مریم

نامه

 

1398-2-11- در ایران از فردا هفته ی معلم آغاز می شود. این روزها سخت درگیر نمایشگاه کتابم و امروز هم شوربختانه نتوانستم در جشن بچه ها باشم. عصر که بانو محمدی آمد نمایشگاه در میان آن هیری ویری نمایشگاه و خستگی فراوان گفت جناب موسوی امروز این نامه را یکی از دانش آموزان داد که بدهم به شما. نامه ای با پاکت دست ساز و زیبا. نامه را باز کردم و خواندم. همه ی خستگی امروز از جانم رفت و یادم آمد که فردا روز معلم است.
نامه ی مریم فیضی کلاس سوم: «درود آغا(آقا)ی موسوی شما بسیار یک مدیر خوب هستید و نا همه از شما راضی هستیم و تشکر میکنیم که یک مدیر مثل پدر بالای سر همه ی ما بودید و ما از خدا سپاسگزاریم که شما وری مدیر خوب به ما داده است.
و روز معلم را از صمیم قلب به شما تبریک می گویم و امیدوارم این نامه و این مجسمه بی ارزش را از من بپذیرید و یاد خوبی از من داشته باشید. و من خیلی خوشحالم که به این مدرسه آمدم و تشکر می کنم که معلمی مثل خانم اسماعیلی را به کلاس ما آورده اید. بازهم ممنون.
از طرف مریم فیضی، کلاس سوم خانم اسماعیلی»
سپاسگزارم بانو مریم، دلشاد و تندرست باشی که امروز دلشادم کردی. ♥️

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط