نام ایران را پاس می داریم

نام ایران را پاس می داریم
خاک افغان را یاس می کاریم…*
رنگ زنی دبستان به پایان رسید و امیدوارم که اندک کارهای مانده هم تا روز شنبه انجام شود.
*ترانه از دوست ارجمندم حسن نوروزی، ترانه سرای پیشرو هم میهن که نزدیک پانزده سال پیش سروده است.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط