نام نویسی

نام نویسی

1396-6-26- این بچه ها تازه به آموزشگاه فرهنگ آمده اند. همه ی بچه ها هنگام نام نویسی شان یک نقاشی می کشند و یک نامه هم برای بیست سال دیگر خودشان می نویسند و از آرزوهایشان در آن می گویند.
امروز رفتم کتابخانه، جایی که نام نویسی انجام می شود. وارد یکی از کلاسها شدم دیدم که بچه ها سخت سرگرم کشیدن نقاشی اند و گفتگو باهمدیگر. این نگاره را با اجازه ی خودشان گرفتم از نخستین روزی که به آموزشگاه فرهنگ آمده اند.😍🌹

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط