نخبگان دردمند!

نمایشگاه کتاب

نخبگان دردمند- 22 آبان 1394

خانم بختیاری نخبه ی هموطن و دانشجوی دکتری جامعه شناسی که همکلاسی مدیر مسؤول صاحب نیز می باشند همراه دوستشان خانم حیدری، جزو معدود وطندارانی بودند که از غرفه بازدید کردند، کلی تشویق کردند و قول همکاری دادند. کودکان آفتاب چشم به راه نوشته ها و همکاری شما می باشد خانم دکتر.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط