نشست با معاون وزیر معارف

مدارس خودگردان

نشست با معاون وزیر معارف- نویسنده نادر موسوی
1395-3-19 – سفارت جدید افغانستان در تهران
به خاطر سفر رسمی جناب دکتر سردارمحمد رحیمی معاون وزیر معارف افغانستان به ایران، نشستی با مدیران مدارس خودگردان و نمایندگی وزارت معارف در تهران برگزار شد. جناب دکتر نصیر احمد نور سفیر پُرکار و خوش برخورد و خوش سخن افغانستان در تهران هم حضور داشتند.
حضور دوست قدیمی و معاون فعلی وزارت معارف جناب دکتر رحیمی سبب شد که پس از سالها دوری و پراکندگی مدیران مدارس خودگردان دوباره گرد بیایند.
در این نشست قولهایی توسط جناب رحیمی برای بهتر شدن کارکرد نمایندگی وزارت معارف در تهران داده شد که امید است توسط نمایندگی وزارت معارف در تهران و دیگر دوستان و همکاران پیگیری شود. 

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط