نشست دوم شاهنامه خوانی و آموزش داستان نویسی

نشست دوم شاهنامه خوانی و آموزش داستان نویسی- 9 شهریور 1395

امروز نشست دوم شاهنامه خوانی و آموزش داستان نویسی بچه ها در نبود استاد نوروزی برگزار شد.
خواننده شعر زهره احمدی، دانش آموز کلاس پنجم است. بقیه ی بچه ها شعر را نصفه نیمه از بر کرده بودند اما زهره با اشتباه کمتر همه ی شعر را از بر خواند و ده هزارتومان پاداشش را هم گرفت، زهره دختر کتاب خوان و کوشایی است.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط