نشست ششم و پایانی از کارگاه آموزش ریاضی

کارگاه آموزش ریاضی

پنج شنبه 12-5-1396-دوره ی آموزش ریاضی با تدریس بسیار خوب جناب دکتر زارعی به پایان رسید و بچه ها بسیار خشنود بودند از شیوه ی آموزش نوآورانه ایشان.
جناب دکتر زارعی از بهترین استادان آموزش درس ریاضی در آموزش و پرورش تهران هستند که چهار پنجشنبه پیاپی و از هشت و نیم تا یک پس ظهر به داوطلبان آموزگاری، چگونگی آموزش ریاضی را یاد دادند. مردی توانا، با دانش، روزآمد، خوش پوش و البته بسیار فروتن. هنگامی که دانست این دوره ها برای بچه های پناهجوی افغانستانی است با روی باز پذیرفتند، با وجود اینکه بسیار درگیر بودند و شمار زیادی از آموزشگاهها و مناطق آموزش و پرورش خواهان آموزش ایشان.
بسیار دلشادم که با برگزاری این کارگاه، آموزگاران دبستان در آموزش ریاضی توانمندتر شده و دانش آموزان تواناتری پرورش می دهند.
شادکام و تندرست و بهروز باشید جناب دکتر زارعی ارجمند و سپاسگزارم برای همه ی مهربانی ها و همدلی تان در این چند روز و روزهای دیگر.😍🍀🌷🙌😊

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط