نشست کارورزی و فیلم بادبادک باز

نشست کارورزی و فیلم بادبادک باز
98-4-20

نشست کارورزی امروز
تماشای فیلم بادبادک باز و گفتگو پیرامون نگاه برابر در آموزش جدای از قوم گرایی و نژادگرایی

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط