نمایشگاه بین المللی لباس

نمایشگاه بین المللی لباس – مصلای امام خمینی- تهران- نویسنده نادر موسوی

1391-12-15

سه روز است که نمایشگاه بین المللی لباس اسلامی در تهران آغاز به کار کرده است. امروز بعد از ظهر رفته بودم بازار کامپیوتر برای تعمیر یک پرینتر A3 کهنه و از رده خارج. تصمیم دارم به کمک این پرینتر و تعدادی از همکاران دوباره مجله ی «پالپالک» را که سالها قبل فقط یک شماره اش را با همراهی دوست خوبم غلامرضا جعفری منتشر کرده بودم دوباره انتشار دهم. در مقطع اول فقط برای بچه های مکتب خودمان و بعد اگر استقبال شد برای سایر بچه ها در مدارس دیگر. هزینه ی چاپ مجله و کتاب در ایران بسیار بالا رفته است و انتشار یک مجله آن هم بدون پشتوانه ی مالی کاری است دشوار به همین دلیل قرار است در ابتدا به صورت پرینت رنگی چاپ شود. بهوا بارانی بود و بسیار لطیف.

عد از بازار کامپیوتر رفتم یک سری نمایشگاه بین المللی لباس در مصلای تهران بغل سفرات کبری دولت افغانستان در تهران. یک راست خیز کردم سمت غرفه ی افغانستان. سالن نمایشگاه نسبتاً خلوت بود. غرفه ی افغانستان کنار غرفه ی آذربایجان و غرفه ای دیگر که به ظاهر مال آمریکا بود قرار داشت. چند نفر از جمله خانم واعظی و خانم محسنی دوتن از همکاران و مدیران سابق مدارس هم در غرفه بودند.

همان لباسهای گل منگولی و کشال و سخت پوش وطنی که همه جا دیده می شوند از نمایشگاه کتاب گرفته تا نمایشگاه دانشجوی و روز استقلال و سقوط و ورود کمونیست ها و مجاهدین و هر نمایشگاه و جشنواره دیگر با چاشنی آهنگ ساربان و داوود سرخوش از دور پیدا بود. کمی با همکاران قدیم گپ زدیم و در دفتر یادبودشان یک یادگاری نوشتم. در آخر برای خالی نبودن عرضه چند تا عکس یادگاری هم انداختم.جای لونگی وطنی و پکول و گوبیچه ی مزاری و ایزارهای گیبی کوچی خالی بود!

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط