نورسیده ها

مدرسه فرهنگ
پس از چند روز رفتم دبستان. دیدم چوچه ی موسیچه ها(یاکریم) مرحله ی نشستن را گذرانده و راه رفتنی شده اند!😃
چون آخرین بار مادرشان را دیده بودم که با لبخند و امیدواری روی تخمهایش خوابیده بود.
این لانه ی چندین طبقه هم یادگار نیاکان ده سال پیششان است.😊
شمارتان بیش باد پرندگان بی خیال و دوست داشتنی😁

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط