نوروزانه😍

عیدی

1396-12-29- ساعت 13:30 روز سه شنبه
بانو یعقوبی، جناب نوروزی و بانو مژگان نظری تا امروز درگیر پخش کفش و رخت و شلوار بچه ها بودند.
مژگان گفت در این چند روز از بس کفش و پوشاک عیدی خریدیم که خرید زده شده ایم بیخی و هیچ شوق خرید رخت و کفش نوروزانه برای خودمان نمانده است!😜😂
سپاسگزارم بانو مژگان، بانو نجمه و جناب نوروزی که سخت کوشیدید و بردباری نمودید تا پیش از آغاز نوروز، کفش و رخت نو بچه ها به دست شان برسد و دلشاد گردند.👏👏🙋🙋
خانه تان آباد.🍀

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط