نویسندگان کوچک

داستان نویسی

1396-11-12-
امروز نشست کارگاه داستان نویسی برای بچه هاست. فرشاد و بهاره زودتر از همه آمده بودند. از بهاره پرسیدم تاکنون داستان نوشته ای؟ گفت نه، اما دوست دارم یک داستان بنویسم و دارم یاد میگیرم. 😍

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط