نیمروی دوستی

نیمروی دوستی- نویسنده نادر موسوی
1397-9-11

چندین هفته پیش در برنامه بامدادی با بچه ها قرار گذشته بودیم که برویم بوستان نزدیک دبستان و باهم نیمروی دوستی بپزیم. ایده ی پختن نیمروی دوستی را شاید از دو، سه سال پیش در سر داشتم اما تاکنون به انجام نرسیده بود. سرانجام روز یکشنبه گذشته که هوا کمی خوب شد با همه ی شاگردان رفتیم پارک. هر دانش آموز یک تخم مرغ با خود آورده و نامشان هم روی تخم مرغ نوشته بود. هرچند در آغاز می خواستیم نیمرو را روی آتش چوب بپزیم اما دیدیم بسیار دیر می پزد، این شد که یک اجاق گاز آوردیم و برای هر کلاس جداگانه و در یک ماهیتابه بزرگ نیمرو را پختیم. هر نفر آمد پای ماهیتابه و تخم مرغش را شکست و درون ماهیتابه در کنار تخم مرغهای دیگر همکلاسی ها و آموزگارش انداخت. روز خوبی برای بچه ها ساخته شد. بسیار شادی کردند و خندیدند و از هیجان جیغ کشیدند. بهترین بخش برنامه هم شکست تخم مرغ و انداختش در درون ماهی تابه بود. چهره ی بچه ها و هیجان و ترس و لرزشان از ریختن تخم مرغ دیدنی بود و احساس شخصیت و حس خوبی که داشتند.
در پایان هم نیمروز را میان همه ی بچه ها پخش کردیم تا لذت نیمروی دوستی را که خودشان در پختن آن همراه بودند بچشند و پیوند دوستی شان نیرومندتر و پایدار تر شود.
به امید خوردن نیمروهای فراوان دوستی، باهم و در کنار هم. 😍🤗

نیمروی دوستی

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط