نیک و نیکو!

سال تحصیلی 90-91 دیروز رییس موسسه ی نیکو (NICCO) که عمده ی فعالیتش در زمینه ی آموزش مهاجرین است همراه یک مترجم و کارمند دیگرشان آمده بودند برای بازدید از مدرسه. از ساعت 12:30 تا نزدیک 4 و نیم راجع به مسایل آموزشی مهاجرین افغانی در ایران پرسیدند. این موسسه در حال حاضر در شهر ری فعالیت دارد و برخی کلاسهای آموزشی و هنری را برای مهاجرین ارایه می کند. می گفت حدود ده سال در مشهد فعالیت داشته اند و در حال حاضر هم در شهر هرات دفتر دارند. می خواهند دوره های تربیت معلم را برای فارغ التحصیلان دیپلم برگزار کنند. از تجربه ی آموزشی ام هرچی یادم بود برایشان گفتم. قرار شد یک سری تحقیق های دیگری هم انجام شود برای موثر تر شدن این دوره ها و هماهنگی بیشتر آن با نظام آموزشی افغانستان. طبق صحبتهای آقای موری هرجایی که کارشان به اداره جات و نظام آموزشی افغانستان گیر بوده است زیادتر اذیت شده اند تا داخل ایران. برنامه های زیادی برای آموزش مهاجرین دارند که امید است با روی کار آمدن دولت جدید شرایط برای فعالیت سازمانهای غیر دولتی بهتر شود و آنها هم بتوانند برنامه هایشان را اجرا کنند. قرار شد هفته ی دیگر یک روز بروم موسسه ی شان در شهر ری و در بخشهایی که مقدور است همکاری نمایم.هرسال در پایان سال تحصیلی نمایشگاهی از عکسهای یکسال فعالیت مدرسه برگزای می شود که مورد استقبال زیاد شاگردان قرار می گیرد. آقای موری هم از این نمایشگاه بازدید کرده و از دیدن عکس ها خوشحال شدند و این عکس یادگاری را هم انداختیم. خانم اعظمی، خانم قادری، جناب موری و خودم.

 

 

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط