هفدهمین اول مهر در باغِ دانش و دوستی

مدرسه فرهنگ

1395-7-7 – جلو در دبستان با بچه های کلاس اولی

سرانجام هفتم مهرشد اول مهر دبستان ما و بچه ها رفتند سر کلاس درس.

هرساله به خاطر دیر نام نویسی کردن خانواده ها و چشم به راه ماندن آنان برای ورود به مدارس دولتی، سبب می شود که بیشتر آنها در روزهای پایانی شهریور و دهه ی نخست مهرماه بیایند برای نام نویسی و همین مشکل، روز اول مهر و آغاز دبستان را بیندازد در هفته ی دوم مهرماه. در این سالیان حسرت به دل مانده ایم که دبستان ما هم روز اول مهر شروع شود. امسال اما با همان شمار دانش آموزانی که آمده بودند کار را آغاز کردیم و روز چهارشنبه هفتم مهرماه شد روز اول مهر بچه های ما!

در و دیوار دبستان بسیار شاد و زیبا و دوست داشتنی شده است با دستان مهربان و جادوگر سیدعلی موسوی دوست هنرمند و رفیق دیرین خودم و دبستان. صبح روز اول می دیدم که هر کدام از بچه های پارسالی که وارد دبستان می شد از خوشحالی جیغ می کشید و می گفت چقدر خوشگل شده است.

امسال هفدهمین مهری است که در دبستان را می گشایم به روی بچه هایی که زمانی مادرانشان شاگرد همین مدرسه بوده است!

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط