همشهری بچه ها

همشهری بچه ها1394-4-16 – دفتر سردبیر مجله همشهری بچه ها

همراه همکاران رفته بودیم دفتر مجله همشهری بچه ها، مجله ای که در مقایسه با بسیاری از مجله های کودکان در ایران سابقه ی چندانی ندارد اما با همین سن کم، گوی سبقت را در جلب مخاطب از همه ی پیشینیان ربوده است. رمز این جذابیت را هم می توان در حضور سردبیری خلاق، باسواد، حوصله مند و ریز بین یعنی خانم «فولادوند» دانست که با وسواس و دقت زیاد روی تک تک کلمات این مجله ی پرتیراژ نظارت و اشراف دارند. خواسته و سلیقه ی بچه ها را خوب می شناسند و می دانند چگونه بچه ها را جذب خرید و خواندن این مجله ی متنوع و با کیفیت کند. می گفتند برای اینکه مجله ای باب طبع بچه ها شود و در مسابقه با تبلت و موبایل و هزار خر دجال دیگر آنها را به سوی مطالعه بکشاند پوست سردبیر کنده می شود و باید کنده شود. در مدت دو و نیم ساعتی که در خدمتشان بودیم چکیده ی تجربه این چند سالشان را برایمان گفتند و همینطور از معلم افغانستانی شان یاد کردند که در دوره ی ابتدایی برایشان زبان انگلیسی را آموزش داده است. می گفت هنوز که هنوز است چهره ی خانم «بهار» که همسایه ی ما بود را به یاد دارم، من زبان انگلیسی ام را مدیون تلاش ها و تشویقهای ی آن همسایه ی خوب افغانستانی مان هستم.

و در پایان اخطار دادند حالا که وارد فعالیت های فرهنگی برای بچه ها شده اید کارتان در عین به ظاهر آسانی بسیار سخت است و وظیفه ی سنگینی به دوش دارید. باید زیاد کار کنید و بسیار بخوانید و خوب فکر کنید، با بچه ها همزبان شوید و نیازهای بچه های مهاجر را بشناسید و آنگاه برایشان مجله ای شایسته منتشر کنید، اگر چنین نکنید در حق بچه ها خیانت بزرگی صورت گرفته است، سخت اما شدنی است.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط