واحد دختران- زنگ تفریح

رنگ تفرریح

 

واحد دختران- زنگ تفریح- نویسنده نادر موسوی- 15-12-1391

وقتی داشتم از بچه ها عکس می انداختم چند تا از بچه ها دویدند و روی راه زینه ایستادند و یکیشان گفت از ما هم عکس بنداز من هم این عکس را ازشان انداختم. بعد از عکس همه‌ی‌شان دورم را گرفتند که عکسشان ببینند.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط