واحد دختران

1392-8-13- مصادف با روز دانش آموز!
خانم بختیاری امروز آمده بودند مدرسه برای انجام پروژه دانشگاهی شان. کاری که می خواهند انجام دهند بخشی از کارکرد مدرسه را هم نشان خواهد داد. انشالله که نتایج خوشحال کننده باشد چون موضوع تحقیق بررسی میزان رضایت شغلی معلمان مدرسه است! تا جایی که امکانات اجازه می داد قول همکاری دادم. در این چند سال به انحا مختلف سعی کرده ام از زوایای مختلف کارکرد مدرسه و مخصوصاً میزان کارآمدی و رضایت دانش آموزان و معلمان را سنجش کنم اما اینکه یک فردی از بیرون مجموعه و با دید علمی موضوع را مورد بررسی و کنکاش قرار دهد نتایج بهتر و واقعی تری حاصل خواهد شد. امیدوارم از این تحقیق چیزی بیرون نیاد که بعد از سیزده سال تلاش موجب یاس و نا امیدی شود!
این عکس را هم بعد از معارفه ی خانم بختیاری با معلمان در حیاط مدرسه انداختم.

 

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط