واحد دویی که دیگر نیست.

مدرسه فرهنگ

1392-7-29- با دانش دوستی، آبادانی و صلح را به میهنمان هدیه کنیم!
اصل نقاشی از همکار گرامی در مدرسه و مجله طراوت جناب آقای آقای علی مومنی که زمانی برای پشت جلد پیک نوروزی کشیده بودند. دختر و پسری که بیرق کشورمان را به اهتزاز در می آورند و جوجه ای که کمک می کند!
مهاجرینی که هرکدام با یک تخصص دوباره برای آبادانی کشور از سراسردنیا بر می گردند.
که همه ی آنها را دوست عزیزم شاه عبدالله در سال 88 روی دیوارهای مدرسه پیاده کردند.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

magazine
مجله کودکان آفتاب