وطن داران بی وطن!

وطندار

 

1395-9-6- امروز به دعوت برنامه وطندار رفته بودم استدیو شبکه افق.

درباره ی پیشینه ی کارم در مدارس خودگردان در ایران گفتگو کردم. به زودی از شبکه افق پخش خواهد شد.

امید که با کوشش دوستان رسانه ای، کم کم دیدگاه سی و چند ساله حاکم بر رسانه های رسمی نسبت به مهاجرین دگرگون شود و این تغییر نگاه به دستگاههای دولتی هم راه یابد.

چند روز پیش با یکی از سازمانها معظم که برای نشر و ادبیات کودکان کار می کنند قرار داشتیم، منشی جناب رییس زنگ زدند و ناخودآگاه گفتند سلام آقای افغانی! اما بلافاصله متوجه شده و با عذر خواهی گفت سلام آقای موسوی!

با خنده گفتم همان اولی که فرمودید درست است، زیاد خودتان را ناراحت نکنید، ما عادت کرده ایم!

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط