پرچم 😍😊

پرچم

1396-10-29-امروز سرانجام پرچم های دبستان برپا شدند. چندی پیش یکی از دانش آموزان کلاس یکمی به نام مصطفی گفت که من این دبستان را دوست ندارم چون پرچم بزرگ ندارد، همانجا و پیش روی دیگر بچه ها برایش گفتم که حتمن دوتا پرچم بزرگ می آورم و می کارم که خوشبختانه امروز برافراشته شدند. هوا پاک بود و نسیم دلنوازی هم می آمد و چمیدن پرچم ها با وزش باد زیبا و دیدنی بود. 😊
سپاسگزارم مصطفی جان که با دلیری سخنت را گفتی و با تلنگر و خواستنن پرچم ها برافراشته شدند.😍

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط