پنجره ای رو به شادی و مهربانی

مجله کودکان افتاب

پنجره ای رو به شادی و مهربانی- نویسنده نادر موسوی
1394-2-19 – غرفه ی خانه کودکان افغانستان

امروز بیرون غرفه ایستاده بودم که دیدم خانم ستوده همراه همسر گرامی شان جلو غرفه ایستاده اند. از دیدنشان بسیار خوشحال شدم. منتظر بودم مجله ی کودکان آفتاب منتشر شود تا همراه مجله خدمتشان بروم اما ایشان زودتر به غرفه ی «بی کتاب» ما سر زند. کلی درباره ی مدرسه و مجله و بچه ها ازم پرسیدند و از اینکه مجوز مدرسه و مجله را گرفته ایم بسیار خوشحال شدند. گفتم خانم ستوده قرار بود من زودتر خدمت برسم و کتاب جدیدتان را به عنوان اولین نفر ازتان هدیه بگیرم که گفتند کتاب هنوز دست خودم هم نرسیده است و ندیده ام. از برادرشان ابوالفضل عزیز یاد کردم که حضورشان در مدرسه ی ما باعث خیر شد و با کمک دوستی که معرفی نمودند کتابخانه مان صاحب تلویزیون شد و همینطور یک دوربین عکاسی خوب برای عکاسی از بچه ها خریدیم و علاوه بر آن چند دانش آموز نیازمند و مادر سرپرست را هم تحت حمایت گرفته و به مناسبتهای مختلف به بچه ها کمک نموده اند. خانه ات آباد ابوالفضل عزیز.
علاوه بر این کتابخانه ی مدرسه ما هم مدیون کتابهایی بسیار خوبیست که خانم ستوده و نشر پنجره به بچه ها هدیه کردند. خانم ستوده ی گرامی و ابوالفضل عزیز و جناب«ستوده ی پدر» از مهربانی تان به مدرسه و بچه ها سپاسگزارم. پنجره ی دل و نشرتان همیشه گشوده و نسیم مهر و شادی در آن دائم وزان بادا.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط