پنجره ی مهربانی

پنجره ی مهربانی

پنجره ی مهربانی
دفتر انتشارات پنجره – همراه خانم ستوده-

1392.08.28

این هم از برکات شبکه های اجتماعی است که آدم با افرادی که همسو و همکار هستند آشنا می شود کم کم. از همین طریق با ابوالفضل ستوده ی عزیز آشنا شدم(هرچند قبلاً در یک دانشکده درس می خواندیم). ایشان هم مرا با انتشارات خانوادگی شان که همان نشر پنجره باشد آشنا نمودند. انتشاراتی که قبلاً در بیشتر دوره های نمایشگاه یاد یار مهربان از غرفه شان بازدید کرده و کلی کتاب خریده بودم.

خانم ستوده خواهر آقا ابوالفضل دیروز تماس گرفتند که مقداری کتاب برای کتابخانه ی مدرسه کنار گذاشته اند که باید ببرم. رفتم و از نزدیک هم کتابهای متنوع موجود در دفتر انتشارات را دیدم و هم مقدار زیادی کتاب که علاوه بر نشر خودشان از کانون توسعه فرهنگی کودکان زحمت کشیده گرفته بودند و هم مقداری زیادی کتاب از بچه هایی که چند وقت پیش مراسم نذر کتاب برگزار کرده بودند.

از همه ی این دوستان از طرف خودم و بچه های مدرسه سپاسگزاری می کنم. همچنین از بچه های ماهنامه ی خط خطی که بیشتر شماره های این نشریه جذاب را به کتاب خانه ی مدرسه هدیه نموده بودند متشکرم. خلاصه دیروز کلی کتاب هدیه گرفتم طوری که از سنگینی کتابها ماشین به زور و نفس زنان خود را تا مدرسه رساند. کتابهای جذاب و خواندنی که با سلیقه ی خانم ستوده انتخاب و به کتابخانه اهدا شده است.

این عکس را هم بعد از تحویل گرفتن کتابها همراه خانم ستوده انداختم. لازم به یادآوری است که نشر پنجره بیشتر در حوزه ی کتابهای کودک فعالیت دارد و در چندین دوره ی به عنوان ناشر برگزیده انتخاب شده است. برای همه ی این دوستان و خصوصاً آقای ستوده و خواهر و پدر بزرگوارشان آرزوی سلامت و موفقیت روزافزون دارم. 

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط