پیش به سوی نمایشگاه😎

نمایشگاه نقاشی

 

1397-9-30-شماری از بچه هایی که تابلوهای نقاشی شان به نمایش گذاشته شده است به همراه پدر یا مادرشان آمده بودند که برویم نمایشگاه.
رزما، بهاره، مصطفی، سجاد، زهرا، مایسا، ابوالفضل، نجمه، علی رضا و پریسا و … هنگام بلیط خریدن پولی در جیب نداشتم، گفتم بچه ها یک بلیط هزار تومانی در راه خدا برای من هم بخرید! 😀هر کدام گفتند من می خرم، سرانجام پدر یکی از بچه ها مهربانی کرده برایم خرید.😇
امیدوارم تابلوهای بچه ها در این چند روز به فروش برسد تا هم بخشی از هزینه ی زندگی شان جور شود و هم در راهی که گام نهاده اند انگیزه بیشتری بیابند.
تابلوی خودم هم در میان تابلوهای بچه ها پنهان ست!😋😁

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط