پیک گل سرخ

توزیع پیک نوروزی

پیک گل سرخ
1389-12-24 – دخترهای کلاس اول- توزیع پیک نوروزی
چشمی به هم زدیم دنیا گذشت
دنبال هم امروز و فردا گذشت
دل میگه باز فردا را از نو بساز
ای دل غافل دیگه اما گذشت….

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط