چای کارگری

چای کارگزی

از بالای پل می گذشتم که دیدم یارمحمد نشسته است و چای می نوشد. از همانجا برایش دست بلند کرده و درود فرستادم. لبخند زد و گفت آقای معلم بفرمایید چای کارگری. گفتم نوش جان یارمحمد.
نزدیک نه ماه است که یارمحمد در این ساختمان نگهبان است و کار می کند. آدم درستکار و مهربان و خنده روییست. صاحبکارش که بنگاه دار و آشنای چندین ساله ام است از او بسیار دلخوش بود و می گفت یارمحمد و دوستانش کار نمی کنند بلکه کار را می خورند! می گفت هنگامی که کاری را بسپارم بی بهانه با همه ی توان کار می کنند و نیازی هم نیست که بالای سرشان باشم.
هربار که از پیش ساختمان نیمه کاره ی یارمحمد می گذرم یاد روزهایی می افتم که خودم در بندرعباس و سر ساختمان کار می کردم. پیش استادبنایی لُر و زاده ی بروجرد که هم سن خودم بود. من ملات می ساختم و با فرغون می آوردم و او بیرون دیوار یک مدرسه ی بزرگ را سیمانکاری می کرد. تا وقتی ملات آن فرغون به پایان می رسید از هر فرصتی برای دراز کشیدن روی شن‌ها و در سایه دیوار استفاده می کردم اما همیشه چهارچشمی نگاهم به استادکارم بود که اگر چیزی نیاز دارد و یا کاری باید بکنم پیش از گفتنش خودم انجام دهم. نزدیک سه هفته همراهش کار کردم. یکبار گفت تا حالا کارگر اینجوری نداشتم، هربار که نگاه می کنم بینم روی شن‌ها و در سایه دراز کشیده ای، هرچی هم دنبال کاری می گردم که انجام دهی چیزی پیدا نمی کنم! 😁
در آن سه هفته شبها روی سقف یک ساختمان چندین طبقه ی نیمه کاره جمع شده و می خوابیدیم. تابستان بود و هوا شرجی و بسیار گرم، با پشه هایی که به هنگام نیش زدن انگار که از دو تار موی آدم محکم گرفته و نیش شان را تا جایی که زورشان می رسید به بدن فرو کرده و دلشان را سر آدم خالی می کردند.😣
از سخت ترین روزهای زندگی ام بود آن سه هفته، گاهی آنقدر از گرما و شرجی و نیش پشه ها کلافه می شدم که دلم می خواست از بالای آن چند طبقه خودم را بندازم پایین و آرام بگیرم.
اما با هر جان کندنی بود ماندم و با پایان یافتن کار من هم آمدم تهران. روزهای پایانی دوستان بسیار خوبی پیدا کرده و با استادکارم و کارگرها و بناها و گچکارها رفیق شده بودم.
لذت نشستن بر روی خاک و نوشیدن چنین چایی را تنها کسانی خوب می دانند که در چنین جاهایی کارگری و زندگی کرده باشند.😊 تندرست باشی یارمحمدجان که لبخند مهربانت تا شعاع چند متری ساختمان نیمه کاره را زیبا و دوست داشتنی کرده است.🌹♥

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط