چرخه ی نکبت و جنگ

چرخه ی نکبت و جنگ- نویسنده نادر موسوی

1396.03.27
گردش چرخه ی ویرانگر و بیمارِ فقر و بی سوادی و تعصب و انتحار و جنگ در افغانستان را با آموزش انسانی به کودکان می توان کُند و قطع کرد. هیچ راه میانبری هم وجود ندارد.
پ.ن: بهاره دانش آموز درسخوان و خندان و پرانرژی دبستان ماست که امسال کلاس چهارم می رود.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط