ژاله ی کتابخوان

ژاله ی کتابخوان- نویسنده نادر موسوی_ 8 شهریور 1400

ژاله یکی از کتابخوان ترین بچه های مدرسه است و هفته دو سه تا کتاب می خواند. ژاله غیر از زبان فارسی با زبان ترکمنی هم می تواند حرف بزند. ژاله امسال کلاس دوم می رود.
تندرست و دلشاد باشی ژاله ی با شخصیت و منظم و همیشه خندان مدرسه.❤️🤗

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط