کارگاه آموزشی آواورزی و بلند خوانی

کارگاه بلندخوانی1397-9-15-
امروز از بامدادان تا شامگاهان در کارگاه آموزشی آواورزی و بلند خوانی بودیم به همراه آموزگاران پایه های کلاسهای اول و دوم و سوم.
کارگاهی سودمند و بایسته برای آموزش درست سخن گفتن و همچنین بلندخوانی برای بچه های کلاس اول و دوره های پیش دبستانی و کوچکتر.
استاد این دوره بانو دکتر اختری بودند با انرژی و جنب و جوش بسیار که هر بخش از درس را با تأتر و عروسک آموزش می دادند و خستگی در کلاسشان جایی نداشت. گاهی یاد داشتن یک تکنیک آموزشی و آگاه بودن آموزگار، می تواند سرنوشت یک کودک را دگرگون کند و چشم انداز دیگری پیش رویش بگذارد. امید که با گذراندن این کارگاه و دوره ی کتاب‌های آموزشی آواورزی و بلندخوانی که برای آموزگاران فراهم شد، بتوانیم آموزش بهتری به دانش آموزان بدهیم.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط