کارگاه تربیت معلم

تربیت معلم

 

نخستین کارگاه آموزشی دوره های تربیت معلم با عنوان زندگی راهبرانه یا “Lead-Living” در مجتمع آموزشی فرهنگ با تدریس جناب مهندس علی یعقوبی برای داوطلبان جدید و همکاران قدیمی- 8-4-1396

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط