کارگاه نقاشی و کتابخوانی

1396-8-24- برگزاری کارگاه کتابخوانی و نقاشی خلاقانه توسط گروه “نردبان” در کتابخانه دبستان فرهنگ با مربیگری جناب پیام ابراهیمی نویسنده کودکان و دیگر دوستان نویسنده و نگارگر.
با سپاس از بانو تهمینه حدادی برای هواداری همیشگی شان از بچه ها و دبستان

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط