کارگاه نمایش برای کودکان

کارگاه نمایش برای کودکان
همراه با استاد فلاح پور و صورتکی که برای نمایش ساختم.☺️
در کارگاه “نمایش برای کودکان” روش های نوآورانه نمایش و بهره گیری از ابزارهای ساده در داستان گویی آموزش داده شد که برای کودکان بسیار شیرین و گیراست و داستان را برای آنان زنده کرده و خود بچه ها نیز وارد داستان می شوند.
نمایش های گروهی خودساخته و بی نمایشنامه که بچه ها با همکاری و گفتگو انجام می دهند و هدایت آن به کمک استاد، روشی سازنده و پذیرفته برای درمان بسیاری از گره های رفتاری و روانی دانش آموزان است.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط