کاغذ پران بازی

کاغذ پران بازی
1395-2-14 – پارک پشت دبستان
به یاد بازی های نکرده ی دوران کودکی امروز با بچه ها رفتیم پارک پشت دبستان همراه کاغذپران هایی که از با مکافات از هرات به مشهد و از مشهد به تهران آمده بودند.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط