کتابخوانی

کتابخوانی

 

1396-8-22- نشست کتابخوانی و آشنایی با نویسندگان به مناسبت هفته ی کتاب
با حضور جناب “محمود بر آبادی” نویسنده کودکان و رئیس پیشین انجمن نویسندگان کتاب کودک و نوجوان در خانه کودکان افغانستان.😍😇

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط