کتابخوانی

کتابخوانی
1395-4-22 – کتابخانه دبستان
قرار بود گروهی از نویسندگان کودک به همراه کتاب هایشان از سوی «شورای کتاب کودک» بیایند برای بچه ها کتاب بخوانند که به خاطر مشکلاتی افتاد برای روزی دیگر. نزدیک به سی نفر از بچه ها آمده بودند، بچه های کتابخوان آموزشگاه. من هم برای بچه ها نمایش فیلم گذاشتم و عکسهای های چندین سال پیش خودشان را برایشان نشان دادم در تلویزیون کتابخانه. از دیدن عکسهای قدیمی شان بسیار هیجان زده شده بودند. بویژه عکسهایی که بی خبر از بچه ها گرفته بودم. دیدن عکسها نزدیک به دو ساعت به درازا کشید و اصرار می کردند که عکسهای بیشتری ببیند. در پایان برنامه کتابهای «محمدحسین محمدی» را به بچه ها هدیه دادم تا بخوانند برای نشست دیگر کتابخوانی. این عکس را هم در پایان برنامه انداختیم. بچه ها در عکسهای اول نمی خندیدند به شوخی گفتم بچه ها بغل دستی تان را قلقلک دهد تا عکس خوبی در بیاد، دو پسر کناری ام هم از خدا خواسته گفت آقا بغل دستی ما شمایید و دو نفره شروع کرد به قلقلک دادنم! هرچی می گفتم بسه دست بردار نبودن، مانده بودم چی بگویم. با تمام زورشان هم قلقلک می دادند و غش غش می خندیدند!

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط