کفشهایم کو؟

کفشهایم کو؟
چه کسی بود صدا زد سهراب؟
آشنا بود صدا؛
مثل هوا با تن برگ…

24 اسفند ماه 1400

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط