کفش ها مهربان

 

کاشت سبزه

1396-11-30- امروز جشن کاشت دانه های نارنج در میان کفش‌ها بود. 😍
بچه ها و آموزگارشان در میان کفش های کهنه و دور انداختنی خود دانه های نارنج کاشتند.😏 بچه ها چند روز پیشتر با راهنمایی بانو سوریا آموزگار شاهنامه خوانی شان دانه های نارنج را گردآوری کرده و در آب گذاشته بودند تا خیس بخورند. سپس پوسته ی سخت دانه ها را شکافتند. امروز هم کفش های شان را با خاکی که همراه خاک برگ درهم آمیخته بودند پر کرده و دانه ها را کاشتند و آبیاری کردند. 👏🍀
هرچند یک ساعتی بیشتر در میان بچه ها نبودم اما دیدم که همین کارهای گروهی کوچک برای بچه چه اندازه هیجان انگیز و شادی آور و آموزنده است. 😇
امیدوارم دانه های نارنج هم نارفیقی نکرده و بچه ها را همراهی کنند و همه ی شان سبز شوند.😍

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط