کفش ها و دل ها

کفش ها
1395-12-29- کتابخانه دبستان
هیچ چیز به اندازه یک کفش نو کودکی را دلشاد نمی کند.
امروز کفشهای بچه ها هم پخش شد به همراه بسته های خوراکی شان، چندتایی مانده است که فردا برای بردن خواهند آمد.
امشب بچه های زیادی با کفشهایی در بغل و دلهایی شاد خواهند خوابید.😊😍
سپاس از همه ی دوستانی که در فراهم آوری کمک ها همکاری و همراهی نمودند

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط