یادداشت های گل سرخ: روز نوشت هایی از گذشته

1390-2-19- روز چهار و پنج شنبه هفته گذشته شاگردان ابتدایی دختر و پسر رفتند اردو. پسرها را بردیم باغ وحش و شهربازی و دخترها را پارک که یک مکان دیدنی با درختان زیاد و مجسمه های سنگی و راه پله های فراوان و در قسمت بالای شهر است. چون این روزها هوا خوب است اکثریت مدارس برنامه اردو دارند. همزمان با شاگردان ما تعداد زیادی از شاگردان مکاتب دولتی هم آمده بودند. با لباسها و روپوشهای یک شکل و رنگ وارنگ و چهره های تر و تازه و چاق و چله. اگرچه شاگردای مکتب ما هم همگی لباس فرم دارند اما در روز اردو به شاگردان گفته شد با هر لباسی که دوست دارند بیایند و می توانند لباس فرم مکتب را نپوشند. با وجود اینکه به کمک سایر همکاران تلاش بسیاری در مکتب انجام شده تا رفتارهای اجتماعی و جمعی به دانش آموزان آموزش داده شده و به قولی جامعه پذیر شوند اما با تمام خوبی هایی که شاگردان ما دارند متأسفانه در این اردوها دیدم که کنترل شاگردان در جمع های شلوغ و پر هیجان بسیار سخت است و روحیه ی تک روی و خودخواهی و فقط به فکر خود بودن که شاخصه ی منفی و بارز مردم ما است در بسیاری از شاگردان و به خصوص پسرها به وضوح دیده می شود.

برای خواندن بیشتر این جا کلیلک کنید

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط