یاد یار مهربان آید همی…

یاد یارمهربان
1394-10-28 – سیزدهمین نمایشگاه کتاب یاد یار مهربان، برج میلاد
در این دوره اهدای کتاب را اینترنتی کرده اند با هفت خوان رستم!
کلی کُد و مُد و شماره ملی و شماره شناسایی و پیش شماره و پسورد می خواهد و از این چیزهایی که داشتنش برای یک افغانی اگر نگویم رویا که یک تراژدی است بعد از 30 زندگی در ایران.
اما ما عزم را جزم کرده ایم که از این موانع هم بپریم و مانند دوازده دوره ی پیشین حق بچه های دبستانمان را بگیریم و خواهیم گرفت!

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط