یاراحمد و من و درختم

یاراحمد و من و درختم😊

 

یاراحمد و من و درختم😊- نویسنده نادر موسوی- 16 اسفند ماه 1396
این درخت را برای خودم کاشتم در بوستان روبروی دبستان و در روز درخت کاری

پیشتر از آن هر درختی را با بچه ها می کاشتیم آنها صاحب می شدند، یکبار هنگامی که بچه ها همگی یک جای دیگر گرد هم آمده و سرگرم کاشتن بودند، خودم پریده آمدم این سوی بوستان پیش یار احمد و این درخت را باهم کاشتیم و این نگاره را انداختیم.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط