یکسال دیگر به پایان رسید

مدرسه فرهنگ

1397-3-22- یک سال دیگر هم به پایان رسید. کم کم تابستان از راه می رسد و هنگامه ی دوری از دبستان و بچه ها و هیاهو و خنده های مستانه شان است.
چند روز پیشتر چوچه های موسیچه(یاکریم) هم بال در آوردند و رفتند پی کارشان. لانه ی شان خالی مانده است مانند کلاس و حیاط مدرسه ی ساکت و بدون شاگرد. در دل اما هردو امیدوارند؛ لانه به چوچه های دیگر و دبستان به شاگردانی که باز دوان دوان به سویش خواهند آمد و حیاط و کلاسها را از خنده های شادشان لبریز خواهند نمود.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط