یک قرن خواب رییس جمهور

جشن امضا

امروز جشن امضای کتاب “یک قرن خواب رییس جمهور” جناب پژوهش بود و این نگاره را گاه رفتنشان انداختیم.
در یک لحظه سه نادر در غرفه بود:
نادر احمدی، نادر پژوهش و نادر موسوی!😊

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط